* Όλες οι μερίδες σερβίρονται με ρύζι, πατάτες & σως
* Σε όλες τις μερίδες +0,70€ ψωμί