Κρέπα με υλικά δικής σας επιλογής

1.80

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

0.50
0.70
0.50
0.50
0.70
0.50
0.50
0.50
0.80
1.50
1.50
1.50
0.50
1.00
1.00
0.60
0.80
0.50
0.60
1.10
1.50
0.50
0.80
0.80
0.50
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
1.50
1.50
1.80
1.80