Σάντουϊτς με υλικά της επιλογής σας

1.70

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

0.50
0.70
0.50
0.50
0.70
0.50
0.50
0.50
0.80
1.50
1.50
1.50
0.50
1.00
1.00
0.60
0.80
0.50
0.60
1.10
1.50
0.50
0.80
0.80
0.50
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
1.50
1.50
1.80
1.80