Κρέπα με υλικά δικής σας επιλογής

1.50

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.80
1.50
1.50
1.50
0.50
1.00
0.80
0.80
0.50
0.50
0.50
0.80
1.50
0.50
0.80
0.80
0.50
0.50
0.80
0.50
0.80
0.80
0.80
0.80
1.10
0.80
0.80
0.80
0.80